Metered Ready PDU

ATEN INTERNATIONAL Co

Metered Ready PDU

Metered Ready PDU سیستمهای توزیع توان غیر هوشمندی هستند که هیچ فضایی در Rack اشغال نمی کنند و می توان با اضافه کردن یک دستگاه EC1000 سنجش های محیطی و قابلیت سنجش توان را به آنها اضافه کرد و آنها را هوشمند ساخت.

به این PDU ها اصطلاحاً Metered Ready (آماده برای سنجش) گفته می شود زیرا به خودی خود قابلیت سنجش را ندارند ولی امکان نصب EC1000 به صورت اختیاری برروی آنها وجود دارد.

با توجه به افزایش سرورها و تعدد تجهیزات شبکه در مراکز داده و اتاق های سرور استفاده از PDU ها امری ضروری درجهت مدیریت ظرفیت برق مصرفی تجهیزات شبکه می باشد .

قابلیت های PDU

1- اداره و بهره وری بهتر از توان برق را جهت مراکز داده فراهم میکنند.

2- بوسیله PDU ها می توان ترتیب و برنامه ای جهت روشن و خاموش کردن تجهیزات متصل به آنها را فراهم نمود.

3- می توان از افزایش بار مصرفی برق در دستگاه های متصل به PDU قبل از اینکه دستگاهی Fail شود ، با خبر شد و از بوجود آمدن آن رخداد جلوگیری کرد.

4- برخی از PDU ها دارای یک صفحه Display جهت نمایش مقدار برق و شاخص های آن هستند و از طریق ابزارهای مدیریتی بوسیله پروتکل SNMP می توان مدیریت کرد.

    Metered Ready PDU