کی وی ام سوییچ تحت شبکه

kvm

کی وی ام سوییچ تحت شبکه

کی وی ام سوییچ تحت شبکه یا اصطلاحاً OVER IP که برای گروهی از دستگاههای ATEN از جمله KVM رایج می باشد بدین معنی است که کاربر می تواند با استفاده از یک IP اختصاصی به یک  KVM که به چندین سرور متصل است، تمام سرورها را از راه دور و بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل دیتاسنتر کنترل نماید.

این دستگاهها که در واقع یک KVM محسوب می شوند برای سوییچ کردن مانیتور، کیبورد و موس بین چند کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرند و کلاً قابلیت OVER IP در این دستگاهها امکان ریموت زدن به دستگاه KVM و سوییچ کردن بین کامپیوترها را از هر نقطه از جهان امکان پذیر می سازد.