Cat5e Cables

kvm

Cat5e Cables

Cat5e Cables جزء دسته بندی کابلهای تولیدی شرکت ATEN قرار دارند. تصاویر آنالوگ در صورتی که فاصله کامپیوتر و مانیتور کوتاه باشد کیفیت بالایی دارند. اگرچه در مراکز داده، آزمایشگاهها و فروشگاهها، کابل های ویدیویی ممکن است بسیار بلند باشند.

به منظور چیره شدن برمحدودیت های طول کابل ویدئویی دستگاههایی به نام  KVM-VIDEO EXTENDER ها ساخته شدند تا تصاویر را از طریق کابل CAT5e انتقال دهند. پدیده SKEW زمانی رخ می دهد که زمانبندی و فاز در رنگها دچار اختلال گردد. این پدیده در ارسال سیگنالها تصویری R/G/B شایع است و باعث نامفهوم شدن و بهم ریختن تصاویر ویدئویی می شود و با افزایش طول کابل به مراتب بدتر نیز خواهد شد.

شرکت ATEN  با توجه به اعوجاج تصاویر در اثر پدیده SKEW کابلهای کت 5 یا  CAT5e Cables با نرخ SKEW  پایین را با شماره فنی 2L-2801 به بازار عرضه کرده است. این کابلها 305 متر طول داشته و مناسب برای ارسال سیگنالهای صوتی و تصویری در توسعه دهنده های KVM-Video Extenders هستند. این کابلهای CAT5e به طور بخصوص برای توسعه دهنده های تصویر R/G/B ساخته شده اند و مسافت های بیشتری را نسبت به کابلهای CAT5e معمولی پشتیبانی خواهند کرد.

CAT5e Cables کابلهای با شماره فنی 2L-2901 کابلهایی با زوج سیم به هم تابیده هستند که با فیلم های نازک فلزی روکش شده اند و برای ارسال تصاویر در مسافت های طولانی مناسب می باشند. این کابلها از سیمهای مسی ساخته شده اند که به طور گسترده ای در انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند. روکش فلزی بیرونی این کابلها سیگنال ارسالی را از تداخلات الکترومغناطیسی محافظت کرده و باعث کاهش نویز نیز می شوند.

این کابلها ارتباط را در مسافت های طولانی ممکن کرده و از کیفیت سیگنال انتقالی محافظت می نمایند.

    cat5e cables